Ngô Hòa anh
Bình luận lúc 15-12-2017 21:05:14
Trả lời

Mình người Huế ở Đồng nai có thẩm gia được không.